Preglej vse novice

Koprska občina išče koncesionarje na področju zobozdravstva

Kategorija: Splošno
Datum objave:
zobozdravnik

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za podelitev skupno treh koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine v Mestni občini Koper. Rok za oddajo ponudb za pridobitev koncesije se izteče v torek, 16. aprila.

Občina bo podelila dve koncesiji za zobozdravstveno varstvo odraslih v obsegu enega programa (koncesiji A in B) in eno koncesijo za zobozdravstveno varstvo mladine, prav tako v obsegu enega programa.

S podelitvijo treh dodatnih koncesij občina še povečuje dostopnost do zobozdravstvenih storitev.

Zainteresirani morajo ponudbe oddati za vsak posamezni razpisani program posebej.

Koncesionar se zavezuje pričeti z opravljanjem koncesijske dejavnosti najkasneje v roku šestih mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije. V nasprotnem primeru lahko občina z odločbo odvzame podeljeno koncesijo.

Koncesija se podeli za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Postopek razpisa in obravnave ponudb vodi tričlanska strokovna komisija, imenovana s sklepom župana. Občina si sicer pridržuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika.

Foto: Pexels