Preglej vse novice

Koprska občina začela gradnjo manjkajoče kanalizacije pri Moletu

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper se je po zagonu obsežnega projekta Čisto za Koper in Ankaran, v okviru katerega bo zgradila 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije ter na kanalizacijsko omrežje priključila skoraj 2.000 prebivalcev Bertokov, Škofij in Hrvatinov, lotila še izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja pri Moletu v Žusterni.

Na nižje ležečem območju med ulicami Mejna pot, Prisojna pot in Dolga reber ter ob Istrski cesti pri Moletu v Žusterni 22 stanovanjskih objektov še ni priključenih na javno kanalizacijsko omrežje. Mestna občina Koper bo z izvajalcem del, podjetjem Finali, tem 22 stanovanjskim objektom zagotovila odvod odpadnih voda in črpališče fekalnih voda za priključitev novozgrajene fekalne kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem.

Izvajalec je uvajalna dela na črpališču začel že pred turistično sezono, v prihodnjih dneh pa bodo zagnali delovne stroje za gradnjo kanalizacije na obalni cesti med Koprom in Izolo. V času del bodo izmenično veljale delne zapore prometa, kot prva bo do sredine januarja 2023 delno zaprta Istrska cesta pri Moletu.

Mestna občina Koper bo projekt financirala iz proračuna, pogodbena cena znaša 793.174,39 evra z vključenim DDV.

Foto: MOK