Preglej vse novice

Na razpis za neprofitna stanovanja v soseski Nova Dolinska prispelo več kot 800 vlog

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Na razpis za oddajo skupno 75 neprofitnih stanovanj v soseski Nova Dolinska, ki se je zaključil v ponedeljek, je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK) dobil 814 vlog prosilcev. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa glede na število točk uvrščeni na prednostno listo. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo objavljen v roku šestih mesecev.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper bo prosilcem vročil odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Prosilec, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko pritoži v roku 15 dni po prejemu odločbe. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev do najema neprofitnega stanovanja. JSS bo z upravičenci sklenil najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino v obliki notarskega zapisa.

V sklopu projekta Nova Dolinska JSS MOK in Stanovanjski sklad Republike Slovenije gradita tri stolpiče s skupno 166 javnimi najemniškimi stanovanji, pri čemer je JSS MOK investitor v tretji stolpič s 75 neprofitnimi stanovanji, od katerih je osem prilagojenih funkcionalno oviranim osebam. Gradnja bo predvidoma zaključena do konca leta, stanovalci pa se bodo v novo sosesko vselili spomladi 2024.

Foto: MOK