Preglej vse novice

Na zadnji letošnji dražbi prodane tri nepremičnine

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je na zadnji letošnji javni dražbi nepremičnin prodala tri nepremičnine oziroma nepremičninske sklope v skupnem znesku 435.570 evrov, brez vključenih davkov.

Na seznam nepremičnin je na tokratno javno dražbo občina umestila osem nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. Največ zanimanja in napeto draženje je poželo zemljišče na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v Ospu. Varščino so vplačali trije interesenti, nepremičnina pa je bila prodana precej nad izklicno ceno 26.662 evrov, in sicer za 61.000 evrov.

Prodana je bila tudi najdražja nepremičnina s seznama – dotrajana pritlična sredinska vrstna hiša s pripadajočim zemljiščem na Dolinski cesti v Olmu. Edini dražitelj je zanjo ponudil izklicno ceno 196.601 evro, kupnina pa bo razdeljena med štiri solastnike nepremičnine. Mestna občina Koper je namreč solastnica nepremičnine do deleža 4/9, preostali solastniki nepremičnine do deleža 5/9 pa so fizične osebe, ki so občino pooblastile za izvedbo postopka prodaje nepremičnine kot celote.

Največ denarja bo v občinsko blagajno priteklo s prodajo nepremičnine v naselju Sv. Anton – Vrtine. Za 957 kvadratnih metrov veliko zemljišče v ureditvenem območju za poselitev, kjer občina izvaja gradnjo komunalne infrastrukture, je občina iztržila 177.969 evrov.