Preglej vse novice

Občanke in občani bodo znova soodločali o porabi proračunskih sredstev

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo z nadaljevanjem projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido še pred poletjem začela izvajati nov participativni proračun, ki bo veljal za proračunski leti 2023 in 2024. Občanke in občani bodo že tretjič imeli možnost podati svoje projektne predloge in zamisli, v okviru glasovanja pa odločati o načinu razporejanja in porabe proračunskega dela denarja. Za ta namen je v naslednjih dveh letih predvidela 960 tisoč evrov.

Zbiranje predlogov bo potekalo od petka, 10. junija, do vključno 11. julija, tudi letos bodo predlagani projekti uvrščeni v šest območij participativnega proračuna. Takšna razdelitev namreč omogoča čim bolj enakomerno porazdelitev projektov in upoštevanje krajevnih skupnosti, ki imajo večje razlike v potrebah in gostoti poseljenosti, pri čemer se podeželskim območjem daje večji poudarek tudi s porazdelitvijo kvote razpoložljivih sredstev.

Za uresničitev projektov bo letno namenila 480 tisoč evrov, ki jih bo enakomerno – po 80 tisoč evrov za vsako – razdelila po posameznih območjih izvajanja projekta. Skupaj bo tako za projekt Predlagam – odločam/Propongo – decido v letih 2023 in 2024 namenila 960 tisoč evrov.

Hkrati z zbiranjem predlogov bodo med 14. in 28. junijem na šestih območjih koprske občine potekale delavnice z javnimi predstavitvami in izobraževanja, kako pripraviti projektne predloge. Na vsakem območju bo vzpostavljena enkratna projektna pisarna, v kateri bodo občanke in občani lahko oblikovali svoje projektne predloge. Pri tem je pomembno, da so projekti v javnem interesu, zakoniti in izvedljivi, finančno pa morajo biti ovrednoteni med 10 in 40 tisoč evri z vključenim DDV-jem.

Datumi in kraji izvedbe delavnic:

Kje Kdaj
Zelena dvorana Obrtne zbornice Torek, 14. junij 2022, ob 19.00
Zadružni dom Šmarje Sreda, 15. junij 2022, ob 18.00
Zadružni dom Pobegi-Čežarji Četrtek, 16. junij, ob 17.00
Zadružni dom Marezige Četrtek, 16. junij, ob 18.00
Zadružni dom Dekani Torek, 28. junij, ob 17.00
Gasilski dom Dol pri Hrastovljah Torek, 28. junij, ob 19.00

Lokacije projektnih pisarn:

Kje Kdaj
PiNA, Koper Četrtek, 16. junij, ob 16.00
Krajevna skupnost Šmarje Četrtek, 16. junij, ob 18.00
Zadružni dom Pobegi Sreda, 29. junij, ob 16.00
Krajevna skupnost Marezige Sreda, 29. junij, ob 18.00
Krajevna skupnost Dekani Torek, 5. julij, ob 16.00
Krajevna skupnost Črni Kal Torek, 5. julij, ob 18.00

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, bodo lahko predloge oddali po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, prek elektronske pošte na predlagam-odlocam@koper.si  oziroma na spletni strani www.predlagam-odlocam.koper.si ali osebno v vložišču Mestne občine Koper oziroma na sedežu krajevne skupnosti, in sicer prek posebnega obrazca.

Vse pravočasno oddane projektne predloge bo preučila komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami MOK in jih dala na glasovanje. Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 12. do 19. septembra 2022, do 24. ure, na povezavi predlagam-odlocam@koper.si in osebno na vložišču MOK ali na sedežu krajevnih skupnosti ob terminih, ki jih bomo naknadno objavili. Na podlagi prejetih glasov bo komisija oblikovala prednostni seznam projektnih predlogov, ki bodo javno objavljeni in do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna za leti 2023 in 2024.

»Vesel sem, da tradicijo demokratičnega soodločanja v Kopru nadaljujemo in utrjujemo. Pomembno je, da še naprej gradimo medsebojno zaupanje tudi z izvedbo projektov, ki finančno niso zelo zahtevni, lahko pa pomembno prispevajo h kakovosti življenja v naši skupnosti. Zato je prav, da nam s svojimi predlogi in glasovi naložite, da jih izvedemo za vas,« je povedal župan Aleš Bržan ob najavi izvajanja novega participativnega proračuna. Občina bo sicer do konca letošnjega leta dokončala še nekaj projektov participativnega proračuna oz. skupno 100 projektov, odkar je pristopila k izvajanju participativnega proračuna.