Preglej vse novice

Občina podelila stavbno pravico za območje kamionskega terminala

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V prostorih Mestne občine Koper je danes potekala javna dražba za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču sedanjega kamionskega termina, in sicer za namen izgradnje, uporabe in vzdrževanja trgovskega objekta. Najugodnejši dražitelj, s katerim bo občina sklenila pogodbo za ustanovitev stavbne pravice za obdobje 40 let, je podjetje Capris Nepremičnine, d. o. o.

Podjetje Capris Nepremičnine, d. o. o. je bilo edini dražitelj, ki je za pridobitev stavbne pravice za 33.349 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Ankaranski cesti v Kopru ponudilo zaokrožen znesek 7.625.000 evrov, kar je 21.078 evrov več od izhodiščne vrednosti. Nepremičnina bo imetniku stavbne pravice izročena v roku 30 dni od poteka 30-letnega koncesijskega razmerja z Luko Koper, d. d., ki se izteče konec leta 2023.

Z ustanovitvijo stavbne pravice bo občina zemljišče dolgoročno ohranila v svoji lasti, saj se zaveda pomena javnega lastništva strateških lokacij za dolgoročen razvoj mesta Koper, bo pa ob tem prejela pomemben vir prihodkov, ki so nujni za nemoten razvoj infrastrukture na različnih področjih. Gre za smotrno odločitev, ki jo je občinski svet sprejel na podlagi trenutnih potreb in nakupovalnih navad potrošnikov v občini.