Preglej vse novice

Občina sprejela prvi sveženj ukrepov pomoči za koprske občane in poslovne subjekte

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je pripravila nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi bo priskočila na pomoč občankam in občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v koprski občini. Župani občin slovenske Istre tudi tokrat delujejo usklajeno, podobne ukrepe bodo namreč v naslednjih dneh sprejeli tudi v občinah Izola, Piran in Ankaran.

Z današnjim dnem je stopila v veljavo odredba, s katero je župan Aleš Bržan vse starše otrok, ki so vključeni v vrtce Mestne občine Koper, za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oprostil plačila teh stroškov.

V času med 16. marcem in 30. aprilom bodo plačila stroškov najemnine oproščena tudi vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje ob 15. marca do 30. maja.

Župan ob tem poziva vse najemodajalce v koprski občini, naj sledijo zgledu občine in po svojih zmožnostih z oprostitvijo plačila vsaj enomesečne najemnine pomagajo najemnikom njihovih prostorov.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti  plačila teh obveznosti v leto 2021.

Župan je danes sprejel tudi sklep, s katerim bo začasno, za obdobje 45 dni, zadržal izvajanje proračuna za leto 2020. Občina v tem času ne bo prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil, izjema so postopki, ki so vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge nujne obveznosti. Omejeno bo tudi financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti, in sicer na 90 odstotkov mesečne višine financiranja. Občinska uprava pripravlja tudi predloge ukrepov za racionalizacijo poslovanja in znižanje stroškov delovanja, predvsem pri stroških nabave materiala in storitev, predvidena je opustitev nenujnih aktivnosti programov in projektov. Občina je k pripravi predlogov za racionalizacijo poslovanja pozvala tudi vse občinske javne zavode.

Določene ukrepe so sprejeli tudi v dveh občinskih javnih komunalnih podjetjih Marjetici Koper in Rižanskem vodovodu Koper, kjer bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

Z ukrepi se bo seznanil tudi Občinski svet Mestne občine Koper, in sicer na izredni seji, ki jo bo župan sklical za četrtek, 26. marca, in bo potekala dopisno.