Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Občinski svet MOK sprejel zaključni račun

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je danes zasedal na 13. redni seji. Med drugim je potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za izvedbo video snemanja kategoriziranih občinskih cest na območju občine, zaključni račun proračuna občine za leto 2023 in se seznanil s poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v lanskem letu.

Občinski svetnice in svetniki so na današnji seji sprejeli Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt Izvedba video snemanja kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Koper in zajem vertikalne in horizontalne prometne signalizacije zaradi učinkovitejšega nadzora nad stanjem infrastrukture in spremljajoče opreme ter izdelave planov vzdrževalnih del in investicijskih nalog. Pridobljena baza podatkov bo v nadaljevanju uporabna tudi za nadzor nad prometnimi tokovi, predvsem tranzitnega prometa v času poletne sezone. 149.496,36 evra vreden projekt bo v celoti financirala občina z lastnimi sredstvi. Projekt bo izveden med majem 2024 in aprilom 2025.

Na seji so svetnice in svetniki sprejeli zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2023, po katerem presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki znaša 570.302 evra, v rezervnem skladu občine pa je bilo na zadnji dan preteklega leta 470.437,25 evra. V Poročilu o realizaciji ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2023 so se med drugim seznanili, da je MOK lani na Republiko Slovenijo neodplačano prenesla lastninsko pravico na nekaterih zemljiščih v Hrvatinih za namen gradnje objekta za institucionalno varstvo starejših. Sprejeli so tudi Sklep o dopolnitvi Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2024, ki predvideva dopolnitev načrta razpolaganja s 37 zemljišči, ki jih občina ne potrebuje za opravljanje svojih nalog in jih zato namerava prodati.

Na seji so občinski svetnice in svetniki sklenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rakitovec oprostiti plačilo komunalnega prispevka v višini 30.363,78 evra za gradnjo oz. legalizacijo Gasilskega doma v Rakitovcu. Seznanili pa so se še s poročilom o delu v letu 2023 in programu dela v letu 2024 Medobčinske uprave Istre, Javnega zavoda Gasilska brigada Koper in Nadzornega odbora Mestne občine Koper.

Foto: MOK