Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Občinski svet potrdil ukrepe za blažitev posledic koronavirusa

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Koper so se na izredni seji seznanili z ukrepi za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki jih je župan Aleš Bržan sprejel pred dnevi, in jih soglasno potrdili. Podprli so tudi Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, s tem pa sprostili sredstva za nabavo zaščitne opreme in izvajanje drugih nujnih aktivnosti v času izrednih razmer.

Po tem odloku je za izvajanje zaščitnih ukrepov in ukrepov za odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni na območju Mestne občine Koper zagotovljenih 237.866 evrov. Mestna občina Koper je na podlagi sklepa župana do zdaj že namenila 50 tisoč evrov za nabavo zaščitnih sredstev za izvajalce različnih dejavnosti in za pripravo paketov pomoči za otroke in starostnike. S sprostitvijo sredstev bo lahko za nabavo zaščitne opreme namenila dodatnih 80 tisoč evrov, za pripravo paketov pomoči za ranljive skupine pa 75 tisoč evrov, preostali del sredstev bo namenila drugim nujnim ukrepom.

Občinski svet je danes brez glasu proti potrdil tudi Odredbo o interventnih ukrepih za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki predvideva, da bodo starši otrok, ki so vključeni v vrtce Mestne občine Koper, za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oproščeni plačila teh stroškov, da bodo v času med 16. marcem in 30. aprilom plačila stroškov najemnine oproščena tudi vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje od 15. marca do 30. maja. Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos plačila teh obveznosti v leto 2021.

Svetniki so se seznanili še s sklepom o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2020, ki predvideva, da občina v naslednjih 45 dnevih ne bo prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil, izjema so postopki, ki so vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge nujne obveznosti. V tem času bo financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti omejeno na 90 odstotkov mesečne višine financiranja.