Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Objavljen razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper z razpisom išče direktorja Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper. Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 12. junij, direktor pa bo imenovan za mandatno dobo petih let.

Med pogoji za prijavo razpis navaja najmanj univerzitetno, visoko strokovno ali višjo izobrazbo družboslovne smeri, strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda, najmanj tri leta delovnih izkušenj, znanje italijanskega jezika na višji ravni in vodstvene sposobnosti. Kandidat mora med drugim k prijavi predložiti življenjepis z opisi del in predlog programa delovanja ter razvoja zavoda v prihodnjih petih letih.

Izbrani kandidat, ki bo imenovan za mandatno obdobje petih let, bo funkcijo nastopil najkasneje 1. septembra 2023. Več o pogojih in merilih razpisa si lahko preberete na spletni povezavi.

Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat poslati na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis direktor Pokrajinskega muzeja Koper«, in sicer najkasneje do ponedeljka, 12. junija.

Foto: MOK