Preglej vse novice

Objavljen razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za podelitev dveh občinskih priznanj – Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo za leto 2022. Rok za oddajo predlogov se izteče 31. marca.

Občinski svet Mestne občine Koper najvišjo občinsko nagrado, Priznanje 15. maj, podeljuje občankam oziroma občanom za življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti, Priznanje z veliko plaketo pa občanom oziroma družbenim organizacijam za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

Predlog za podelitev priznanj lahko predložijo bodisi občani bodisi podjetja, organizacije, skupnosti. Vsak predlog mora vsebovati podatke o predlagatelju in kandidatu, podrobno utemeljitev predloga z opisom doseženih uspehov predlaganega kandidata, navedbo vrste priznanja in soglasje kandidata.

Predlagatelji morajo svoje predloge posredovati do vključno 31. marca Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade na naslov Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z označbo NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni povezavi, za dostop do razpisa v italijanščini kliknite tukaj.