Preglej vse novice

Od danes prepoved gibanja izven občine prebivališča

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Vlada je včeraj sprejela nove, strožje ukrepe, s katerimi želi omejiti vsakršno nenujno gibanje izven meja občine stalnega oziroma začasnega prebivališča. Odlok, ki je stopil v veljavo danes, 30. marca, ob polnoči, določa tudi nekaj izjem, med njimi so prihod na delo, opravljanje gospodarskih dejavnosti, dostop do trgovin z živili, zdravili in drugimi nujnimi potrebščinami ter dostop do različnih storitev.

Z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin je vlada zaostrila omejitev gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah ter dostopa na javna mesta, ki je zdaj dovoljeno le znotraj meja občine stalnega oziroma začasnega prebivališča. Vlada je ob tem določila, da je lahko posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem v času razglašene epidemije nalezljive bolezni nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

 

Prepoved ne velja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Poleg tega so gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeni za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov ter dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je dovoljen dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo odprte, kot so trgovine z živili, medicinskimi, zdravstvenimi in sanitarnimi pripomočki, drogerije, bencinske črpalke, banke in pošte ter dostop do komunalnih storitev, avtomobilskih servisov in podobno.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

Do parkov in drugih sprehajalnih površin le v svoji občini

Kljub omejitvi gibanja ostaja dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin še naprej dovoljen, a le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem še naprej dovoljuje tudi skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, ter skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru civilne zaščite.

Novost, ki jo prinaša nov vladni odlok, je tudi obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot sta šal ali ruta, ter uporaba zaščitnih rokavic pri gibanju oziroma zadrževanju na zaprtem javnem kraju.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

 

Upokojenci v trgovine le zjutraj

Od danes dalje velja tudi odlok, ki določa, da so nakupi v trgovinah med 8. in 10. uro zjutraj rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci bodo smeli po nakupe le v tem časovnem intervalu. Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine želi vlada to skupino dodatno zaščititi tako, da se jo loči od ostale skupine potrošnikov, so pojasnili v sporočilu po seji vlade.