Parkirna hiša Belveder

Spoštovane stanovalke in stanovalci starega mestnega jedra Kopra,

skupaj s krajevno skupnostjo smo pripravili predlog prilagojenega prometnega in parkirnega režima, ki bo na območju Muzejskega trga in Kidričeve ulice zaživel po odprtju Parkirne hiše Belveder. Ker si želimo, da bi končno prometno ureditev v mestu zasnovali skupaj z vami, je vsaka vaša povratna informacija za nas še kako dobrodošla.

Do konca leta želimo z javnih površin umakniti večji delež parkirnih mest na tem območju, zato smo za stanovalce, imetnike dovolilnic za parkiranje v mestnem jedru, predvideli alternativne možnosti parkiranja:

  1. Pridobitev posebnega parkirnega abonmaja za stanovalce v vrednosti 20 EUR/mesečno za parkiranje v Parkirni hiši Belvedere/Garage Belvedere

ali

  1. pridobitev posebnega parkirnega abonmaja za stanovalce v vrednosti 35,65 EUR/letno za parkiranje na parkirišču Severna obvoznica pod Bastionom.

Upravičence za parkiranje v PH Belveder bomo določili na podlagi predhodno izraženega interesa. Pri tem bodo imeli prednost stanovalci naslednjih območij:

  1. Muzejski trg, Kocjančičeva ulica in del Kidričeve ulice, dosedanji imetniki dovolilnic za parkiranje na Muzejskem trgu.
  2. Kidričeva, del Čevljarske, Triglavska, Garibaldijeva, Barvarska, Tumova, del Župančičeve, Pobočna, Kettejeva, Budičinova, Kolaričeva, Santorijeva in Resslova ulica ter Carpacciov trg, ki do svojih domov dostopajo po Kidričevi ulici.

Stanovalcem območij Verdijeva, Mladinska in Glagoljaška ulica, Belveder ter Nazorjev trg, ki so imetniki dovolilnic za parkiranje v mestnem jedru, bomo to možnost ponudili v drugi fazi, potem ko bomo od stanovalcev prednostnih območij pridobili informacijo o interesu za parkiranje v parkirni hiši.

Prosimo vas, da spodnji obrazec izpolnite do petka, 21. maja.