Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Poziv za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi škode v neurjih

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je na podlagi sklepov Uprave RS za zaščito in reševanje objavila poziv lastnikom kmetijskih zemljišč za prijavo škode na kmetijskih pridelkih, in sicer za škodo zaradi neurij s točo, nastalo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta, ter za škodo zaradi poplav, nastalo v obdobju od 28. do 31. avgusta.

Lastniki kmetijskih zemljišč lahko nastalo škodo prijavijo do 3. novembra, in sicer z oddajo vloge za oceno škode zaradi neurij s točo, ki je dostopna na tej povezavi, oziroma z oddajo vloge za oceno škode zaradi poplav, ki je dostopna na tej povezavi. Oškodovanci lahko obrazce v fizični obliki dobijo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Prijavo je mogoče oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Koper na Verdijevi ulici 10 v času uradnih ur, po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Mestne občine Koper oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si.

Upravičenci za prijavo škode so oškodovanci, ki so vpisanih v register kmetijskih gospodarstev oziroma imajo urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. Če oškodovanec nima urejene KMG-MID številke na datum 31. 5. 2023, ni upravičen do državne pomoči.

Občinske komisije bodo škodo ocenile in jo do 24. novembra 2023 vnesle v spletno aplikacijo AJDA.

Foto: Jaka Ivančič