Preglej vse novice

Predlaganje kandidatov za sestavo volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah in upoštevajoč tretji odstavek 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko podajo predloge za imenovanje volilnih odborov Občinski volilni komisiji politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva član ter njuna namestnika. Predsednika in člane volilnega odbora ter njihove namestnike imenuje Občinska volilna komisija izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini, so polnoletni državljani Republike Slovenije in jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost. Glavni nalogi volilnega odbora sta, da vodi glasovanje na volišču in da ugotavlja izid glasovanja na volišču.

Glede na navedeno vas pozivamo, da predlagate kandidate za sestavo volilnih odborov, in sicer najkasneje do 13. 9. 2018. Predlogu je potrebno obvezno priložiti soglasje kandidata za člana volilnega odbora in njegovo izjavo iz 6. odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah. Obrazca sta v prilogi in ju lahko fotokopirate oziroma sta dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si (Lokalne volitve 2018).

Predloge pošljite na naslov: Mestna občina Koper, Občinska volilna komisija, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov: volitve2018@koper.si.

Lep pozdrav!

 

                                                                                       PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                              dr. Miloš Senčur