Preglej vse objave

Javni poziv za oddajo kandidature za svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Koper

Interesno področje: Kultura, Društva
Datum objave:

Na podlagi 13. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010), 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ljubljana, 10.5.2011) in 2. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je razvidno, da ima svet Območne izpostave JSKD Koper štiri (4) člane/ice. Lokalna skupnost v kateri je sedež območne izpostave, predlaga tri predstavnike. Člane/ice sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območne izpostave.

Glede na to Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Mestne občine Koper objavlja javni poziv društvom, zvezi kulturnih društev in posameznikom/cam s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju Mestne občine Koper, da posredujejo na objavljenem obrazcu predloge možnih kandidatov/tk za imenovanje za člana/ice sveta območne izpostave JSKD Koper. Predlog naj vsebuje ime in priimek kandidata/tke, njegov/njen naslov, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo ter soglasje kandidata/tke h kandidaturi.

Predlog z izpolnjenim in podpisanim obrazcem naj zainteresirana društva, zveza kulturnih društev in posamezniki/ce s področja kulturnih dejavnosti posredujejo najkasneje do petka, 19. marca 2021 na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Predsednik odbora

  Mirjam Lemut l.r.