16. 04. 2021 Terase se odpirajo, za gostince uporaba še naprej brezplačna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za oddajo kandidature za svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Koper

Interesno področje: Kultura, Društva
Rok prijave: 19. 3. 2021
Datum objave:

Na podlagi 13. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010), 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ljubljana, 10.5.2011) in 2. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je razvidno, da ima svet Območne izpostave JSKD Koper štiri (4) člane/ice. Lokalna skupnost v kateri je sedež območne izpostave, predlaga tri predstavnike. Člane/ice sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območne izpostave.

Glede na to Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Mestne občine Koper objavlja javni poziv društvom, zvezi kulturnih društev in posameznikom/cam s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju Mestne občine Koper, da posredujejo na objavljenem obrazcu predloge možnih kandidatov/tk za imenovanje za člana/ice sveta območne izpostave JSKD Koper. Predlog naj vsebuje ime in priimek kandidata/tke, njegov/njen naslov, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo ter soglasje kandidata/tke h kandidaturi.

Predlog z izpolnjenim in podpisanim obrazcem naj zainteresirana društva, zveza kulturnih društev in posamezniki/ce s področja kulturnih dejavnosti posredujejo najkasneje do petka, 19. marca 2021 na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Predsednik odbora

  Mirjam Lemut l.r.