Preglej vse objave

Javna predstavitev načrtov zaščite in reševanja

Interesno področje: Zaščita in reševanje
Datum objave:

Mestna občina Koper v skladu s Sklepom o sprejetju občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, št. 840-1/2020 z dne 16. 2. 2021, javno predstavlja načrte zaščite in reševanja:

  • Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, verzija 4.0, št. 842-1/2017,
  • Načrt zaščite in reševanje ob velikih požarih v naravi, verzija 2.0, št. 842-1/2020 in
  • Načrt zaščite in reševanja ob prekinitvi oskrbe s pitno vodo, verzija 1.0, št. 842-2/2020.

Načrti bodo na spletni strani Mestne občine Koper in v veži na sedežu Mestne občine Koper na ogled od 18. 2. 2021 do 26. 2. 2021.

Za dodatna vprašanja in pojasnila se lahko zainteresirani v času javne predstavitve načrtov obrnejo na naslov Mestna občina Koper, Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, Oddelek za zaščito in reševanje, Verdijeva 10, 6000 Koper – Capodistria, ali po elektronski pošti CZ@koper.si.