06. 07. 2021 Občina zagotavlja dodaten dan za brezplačno testiranje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj Višji svetovalec – za družbene dejavnosti

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 16. 3. 2021
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec – za družbene dejavnosti v Uradu za družbene dejavnosti, in sicer za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Delovno mesto Višji svetovalec – za družbene dejavnosti je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I, Višji svetovalec II in Višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Kandidat prijavo vloži v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za družbene dejavnosti«, in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper (05 6646 209). Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.