Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj Višji svetovalec – za gospodarstvo in kmetijstvo

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest Višji svetovalec – za gospodarstvo in kmetijstvo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, trajnostno mobilnost in okolje v Uradu za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, in sicer za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Delovno mesto Višji svetovalec – za gospodarstvo in kmetijstvo je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I, Višji svetovalec II in Višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Kandidat prijavo vloži v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za gospodarstvo in kmetijstvo«, in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper (05 6646 209). Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.