Preglej vse objave

Javni poziv za Imenovanje predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper v Svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

Interesno področje: Šport
Rok prijave: 28. 6. 2024
Datum objave:

IZVAJALCEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER

Javni poziv za Imenovanje predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper v Svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

Z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/03 in Uradni list RS, št. 123/2004, 24/2015 in 58/2017 – v nadaljevanju odlok) je kot organ Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper opredeljen Svet zavoda.

V skladu z 11. členom odloka šteje svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper 5 članov, od katerih je 1 predstavnik izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper. Mandatna doba članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Skladno z 12. členom odloka Župan Mestne občine Koper imenuje predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper na podlagi javnega poziva, zato izvajalce letnega programa športa v Mestni občini Koper pozivamo, da nam svoje predloge za predstavnika izvajalcev letnega programa športa kot člana sveta Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper posredujete na Obrazcu 1, ki je priloga tega javnega poziva, in naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih: ime in priimek, naslov, rojstni podatki, telefonska številka, elektronski naslov, izobrazba, trenutna zaposlitev ter soglasje kandidata, najkasneje do petka, 28. 6. 2024, na naslov Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je Sekule Popović, elektronski naslov: sekule.popovic@koper.si, telefonska številka: 05 6646 235.