Preglej vse objave

Javni poziv za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov v Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper

Interesno področje: Kultura, Otroci in mladina, Turizem in prireditve
Datum objave:

Z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29.11.2019; v nadaljevanju Odlok) je bil kot organ Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper opredeljen Svet zavoda.

V skladu z 11. členom Odloka šteje Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper 9 članov, mandat sveta zavoda traja 4 leta.

Župan Mestne občine Koper skladno z 11. členom Odloka imenuje predstavnike zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov, na podlagi javnega poziva.

Mestna občina Koper poziva zainteresirano javnost oziroma uporabnike s sedežem v Mestni občini Koper, da svoje predloge za:

  • enega predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov na področju mladine,
  • enega predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov na področju kulture in
  • enega predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov na področju turizma

kot člane sveta Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper posreduje najkasneje do ponedeljka, 3. 6. 2024 na naslov Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Pri podaji predloga na področju mladine predlagamo, da naj kandidati ne bi bili starejši od 29 let.

Predlogi se oddajo na Obrazcu 1, ki je priloga tega javnega poziva, in naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih: področje za katero se prijavlja (mladina, kultura ali turizem), ime in priimek, naslov, rojstni podatki, telefonska številka, elektronski naslov, izobrazba, trenutna zaposlitev ter soglasje kandidata.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je Ingrid Kozlovič, elektronski naslov: ingrid.kozlovic@koper.si, telefonska številka: 05 6646 238.

Skladno z 11. členom Odloka lahko župan imenuje predstavnike zainteresirane javnosti tudi neposredno.