08. 11. 2021 Testiranje ponovno brezplačno, ZD Koper nadaljuje cepljenje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2021

Interesno področje: Kultura
Rok prijave: 12. 7. 2021
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper. Namen poziva je ohranjanje, restavriranje in obnavljanje ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Koper ter zagotavljanje njihovega celostnega ohranjanja, vzdrževanja in oživljanja.

Sofinancirani bodo projekti, ki predstavljajo investicijo v obnovo, celostno revitalizacijo spomenika oz. njene posamezne zaključene celote – faze.

Na poziv se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci nepremičnih kulturnih spomenikov, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije tega javnega poziva. Prijavitelji lahko na javni poziv prijavijo le investicije, ki bodo realizirane v letu 2021.

Vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv je 50.000 evrov. Zaprošena vrednost sofinanciranja za posamezno vlogo lahko znaša največ 25.000 evrov z DDV.

Javni poziv je odprt do vključno ponedeljka 12. 7. 2021, do 12. ure. Vloga  mora biti poslana priporočeno po pošti oziroma oddana na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Prijavitelj lahko vlogo pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti kuverti v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Oddane vloge morajo biti v zaprti kuverti s pripisom: »NE odpiraj – vloga na Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2021«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.