09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv zainteresiranim k oddaji vlog za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Mestni občini Koper v času EUROBASKETA2013 v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 8. 2013
Datum objave:

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM
K ODDAJI VLOG ZA PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH LOKALOV V MESTNI OBČINI KOPER V ČASU EUROBASKETA2013 V KOPRU

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe, ki opravljajo gostinsko dejavnost v Mestni občini Koper, k oddaji vlog za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Mestni občini Koper, v času EuroBasketa2013 v Kopru, od 3.9.2013 do 10.9.2013.

Obratovalni čas gostinskih lokalov se bo vsem zainteresiranim lahko podaljšal skladno z Odlokom o poslovnem času trgovin in gostinskih obratov (UO 34/00 in 28/02).

Vlagatelji so dolžni predložiti vloge z oznako na ovojnici: »EuroBasket2013 – št. 321-127/2013«, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pravočasno oddane vloge se štejejo vloge, ki bodo oddane ali poslane (žig na ovojnici) najpozneje do 23.8.2013.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge lahko vlagatelji v roku za oddajo vlog oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Mestna občina Koper bo izdala skupno odločbo za vse vlagatelje, ki jim bo podaljšala obratovalni čas, najkasneje do 30.8.2013.