Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Novogradnjo zdravstvenega centra Koper

Interesno področje: Splošne zadeve, Investicije
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 101. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo natečajno ponudbeno dokumentacijo za »Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Novogradnjo zdravstvenega centra Koper«.

Natečaj poteka v skladu s točko b) prvega odstavka 100. člena ZJN-3 kot projektni natečaj z nagradami ali plačili udeležencev. Po zaključku natečaja bo naročnik izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije, po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3, upoštevajoč vrstni red zmagovalcev projektnega natečaja.

Naročnik bo v javnem natečaju upošteval natečajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela do roka za oddajo: 24. 5. 2023 do 12.00 ure na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v vložišču v pritličju, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Natečajno ponudbeno dokumentacijo je mogoče oddati v času uradnih ur in sicer: v pon., tor., čet. in pet. med 8.00 in 12.00 uro in v sre. med 8.00 in 12.00 in med 14.00 in 17.00 uro ter na dan oddaje do natanko predpisane ure (satelitsko vodena ura).

Natečajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz natečajnega elaborata in spremljajoče ponudbene dokumentacije, katerega del je tudi informativna ponudba. Vsi sestavni deli natečajnega elaborata (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah, ter drugi ločeni deli) morajo biti označeni z isto šifro elaborata. Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih številk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj. Vse priložene kuverte morajo biti neprosojne, čvrsto zalepljene in označene z vsebino in šifro elaborata.

 Natečajni elaborat mora biti dostavljen v čvrsto zalepljenem omotu (enem ali več), označenem s šifro ter z oznako “NATEČAJ – NOVOGRADNJA ZDRAVSTVENEGA CENTRA KOPER– NE ODPIRAJ št. 351-847/2022!” 

Če je elaborat oddan v več paketih, mora biti vsak kos označen z napisom in šifro ter številko paketa (npr. 1/2, 2/2).