21. 09. 2021 Mobilna cepilna enota prihaja v Sv. Anton Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za direktorja Javnega zavoda Gledališče Koper

Interesno področje: Kultura
Rok prijave: 1. 10. 2021
Datum objave:

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria (Uradne objave št. 40/2003) župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje

direktorja Javnega zavoda Gledališče Koper, 

Verdijeva ulica 3, Koper

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje v poslovnem in umetniškem vodenju ter poznavanje področja dela gledališča in kulturne dejavnosti;
  • sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
  • znanje slovenskega jezika;
  • znanje italijanskega jezika in enega svetovnega jezika.

Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 14 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom ”Razpis – direktor Gledališča Koper – Teatro Capodistria”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.

                                                                                                                                            župan

                                                                                                                                       Aleš Bržan