09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za izvedbo inženirsko geoloških in hidrogeoloških raziskav na plazu Krnica s predlogom sanacije

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 5. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE                                                      

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11 in 43/12;  v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi objave obvestila o javnem naročilu javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 30.a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za  izvedbo inženirsko geoloških in hidrogeoloških raziskav na plazu Krnica s predlogom sanacije. Obseg navedenih del je razviden iz projektne naloge v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 07.05.2013 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Petar Ziraldo, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 477, elektronski naslov: petar.ziraldo@koper.si.

 

Župan    
Boris Popovič