09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 5. 2013
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe 

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/2013 z dne 5.4.2013, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper, najkasneje do 3.5.2013 do vključno 12.00 ure

osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

ali

priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja ponudbe. 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, Koper, tel. št. 05 66 46 311 in 05 66 46 239, elektronski naslov: helena.bencic@koper.si.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Župan        

Boris Popovič