Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine v Mestni občini Koper

Interesno področje: Javne službe
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine v Mestni občini Koper, objavljenega na spletni strani Mestne občine Koper in portalu javnih naročil dne 8.1.2021, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju družinske medicine na območju Mestne občine Koper, najkasneje do 29.1.2021 do vključno 10.00 ure

osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

ali

po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 66 46 311 in 05 66 46 239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si).

 

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan, l.r.