Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2021

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade je objavila

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Mestne občine Koper
“Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2021

 

Za leto 2021 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

  • priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in
  • priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo”.

Predloge za razpisana priznanja s podatki, obrazložitvijo in soglasjem kandidata predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do vključno 31. marca 2021 v zaprti kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.«

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je prispel po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno – informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do vključno 31. marca 2021. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.