05. 03. 2021 Brezplačno hitro testiranje tudi ta konec tedna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2021

Interesno področje: Turizem in prireditve
Rok prijave: 8. 3. 2021
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2021.

Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2021 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinancirajo prireditve v Mestni občini Koper v letu 2021.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 8. marca 2021 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-1/2021«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave bodo zavržene.

Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za družbene dejavnosti (05 6646 216 ali 05 6646 239, v času uradnih ur).