05. 03. 2021 Brezplačno hitro testiranje tudi ta konec tedna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2021

Interesno področje: Okolje
Rok prijave: 8. 3. 2021
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2021.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka 8. marca 2021 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2021, »NE ODPIRAJ, ŠT. 181-1/2021«.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na andreja.poklar@koper.si ali na tel. št. 05 6646386.