05. 03. 2021 Brezplačno hitro testiranje tudi ta konec tedna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2021

Interesno področje: Otroci in mladina
Rok prijave: 8. 3. 2021
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2021.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni v skladu z zahtevami.

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 8. marca 2021, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper (05 66 46 238 ali 05 66 46 239).