09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za obnovitvena dela na dvorani Bonifika v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 4. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 12/13 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Obnovitvena dela na dvorani Bonifika v Kopru, in sicer:

Sklop A:

1.0 Objekt I.a – Vhodna ploščad

2.0 Objekt I.b – Obnova zadnje ploščadi

3.0 Objekt II. Fasada nižjega dela

4.0 III. Fasade

5.0 IV. Streha

6.0 Razsvetljava in moč

7.0 Vodovod in kanalizacija

Naročnik si pridružuje pravico ne oddati Točke 3.0 Objekt II. Fasada nižjega dela.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

»Operacijo delno financira Fundacija za šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.«

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 11. 4. 2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                              Župan
Boris Popovič