09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za rekonstrukcijo in dozidavo Protokolarne-prireditvene dvorane Sv. Frančiška Asiškega v Kopru (Sanacija Sv. Frančiška)

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 1. 2013
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 90/12, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za rekonstrukcijo in dozidavo Protokolarno – prireditvene dvorane – cerkve sv. Frančiška Asiškega v Kopru, ki obsega izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter del na zunanji ureditvi in izvedbo restavratorsko – konservatorskih del. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Z navedenimi sredstvi se sofinancira do 85 % upravičenih stroškov.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 25.1.2013 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                                             Župan
Boris Popovič