09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za zamenjavo umetne trave in ureditev pešpoti v športnem parku Bonifika

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 10. 2013
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/11, 43/12 in 90/12 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Zamenjavo umetne trave in ureditev pešpoti v športnem parku Bonifika, in sicer:

  • Sklop A: Zamenjava umetne trave na dveh obstoječih nogometnih igriščih in zamenjava vhodnih dvokrilnih vrat z drsnimi vrati na velikem igrišču.
  • Sklop B: Ureditev pešpoti z razsvetljavo med obstoječimi igrišči, podaljšanje trim steze iz dolžine 960m na 1000m, ureditev podloge za zunanje fitnes naprave, postavitev airfresh sistema, urbana oprema

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj.
Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 18.10.2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                                             Župan
Boris Popovič