09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 12. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        22.11.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

  1. nepremičnina s parc. št. 1686/13 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-1686/13-0), v izmeri 640 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Plavje. Vrednost nepremičnine je določena na podlagi cenitvenega poročila, in sicer v vrednosti 6.305,98 EUR. Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin, ki predstavljajo funkcionalno zemljišče k nepremičnini s parc. št. 1686/11 k.o. 2595 Škofije na kateri se nahaja lokalna čistilna naprava in črpališče, ki predstavljata del javne komunalne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Mestne občine Koper.

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER