09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 3. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        05.03.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

  1. poslovni prostor v stavbi št. 1536 k.o. 2605 Koper, posamezni del št. 5, na naslovu Trg Brolo 10, v izmeri 74,8 m2, (ID znak 2605-1536-5) ter nepremičnina s parc. št. 1371/1 k.o. 2605 Koper, (ID znak 2605-1371/1-0) v izmeri 135 m2, ki predstavlja zaokrožitev nepremičnine s parc. št. 1373/1 k.o. 2605 Koper. Nepremičnini se nahajata v centru mesta Koper in sta predmet menjave, ki bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 139.465,00 EUR.

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER