09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 19. 3. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        04.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

  1. s parc. št. 204/13 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-204/13-0), v izmeri 470 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela. Nepremičnina se oddaja v najem zaradi urejanja in vzdrževanja nepremičnine in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 329,00 EUR;
  2. poslovni prostor na naslovu Spodnje Škofije 182, Škofije (ID oznaka 2595-1669/6). Usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, nahaja se v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, v izmeri 58,95 m2, oddaja se za trgovinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina je določena na podlagi cenitvenega poročila in znaša 200,45 €, za mesec oktober 2012.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER