09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 18. 2. 2013
Datum objave:

 

Številka: 478-15/2013
Datum: 01.02.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

  1. s parc. št. 1464/7 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1464/7-0), v izmeri 1.012 m2. Nepremičnina se nahaja na vhodu v mesto Koper. Nepremičnina se oddaja v najem za potrebe postavitve enostavnega objekta, v izmeri 350 m2, za obdobje enega leta. Del nepremičnine, ki se oddaja v najem je označen na priloženi skici. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za del nepremičnine znaša 350,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER