22. 01. 2021 S sproščanjem ukrepov postopna prilagoditev parkirnega režima Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 16. 12. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 29.11.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja za naslednjo nepremičnino:

  1. Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Trg Brolo št. 06, Koper, številka stavbe 1519, posamezni del stavbe št. 3 (ID znak 2605-1519-3). Predmet najema je poslovni prostor, v izmeri 46,61 m2. Poslovni prostor je delno usposobljen, z uporabnim dovoljenjem. Oddaja se za dejavnost odvetništva. Mesečna najemnina je skladno z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena s cenitvenim izračunom in za poslovni prostor znaša 400,89 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER