09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 26. 8. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        09.08.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja za naslednji poslovni prostor:

  1. Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Agrarne reforme 6, Koper, parcelna št. 1123/2 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1261-1). Predmet najema je del poslovnega prostora, v izmeri 86,25 m2. Poslovni prostor je delno usposobljen, z uporabnim dovoljenjem. Oddaja se za specifično dejavnost knjigoveštva. Mesečna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011,  42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in za del poslovnega prostora znaša 258,75 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER