09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 9. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        13.09.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja za naslednjo nepremičnino:

  1. s parc. št. 334/14 k.o. 2607 Gažon (ID znak 2607-334/14-0), ki v naravi predstavlja stavbišče v izmeri 592 m2. Nepremičnina se v naselju Srgaši. Nepremičnina se oddaja v najem za kmetijsko obdelavo – pridelava enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 212,72 EUR/letno. Nepremičnina je zaraščena in zato jo je potrebno predhodno očistiti.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER