09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 10. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        11.10.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja za naslednjo nepremičnino:

  1. s parc. 421/1 k.o. 2615 Loka (ID znak 2615-772/3-0), v izmeri 63.311 m2. Nepremičnina se nahaja pred naseljem Hrastovlje. Nepremičnina se oddaja v najem zaradi prenosa lastništva nepremičnine iz SKZG RS na Mestno občino Koper. Za navedeno nepremičnino je bila do sedaj med zakupnikom Trček Iztokom, Hrastovlje 45a, Črni Kal in SKZG RS sklenjena zakupna pogodba št. 11011-7949/11. Na podlagi izjave o prenosu kmetijskega gospodarstva na potomca, se pogodba sklene s Trček Miho, Hrastovlje 11, Črni Kal. Nepremičnino se odda v najem za kmetijsko uporabo, za obdobje petih let. Letna najemnina je določena na podlagi do sedaj veljavne pogodbe in znaša 198,37 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER