Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega in premičnega premoženja v najem

Interesno področje: Nepremičnine, Šport
Datum objave:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

1. Naziv in sedež upravljalca:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper

2. Predmet oddaje v najem:

  • Del nepremičnine s parc. št. 6513 k.o. Semedela (ID znak parcela 3605520) Centra vodnih športov, na naslovu Koper, Istrska cesta 70 v izmeri 27 m2 ograjene tlakovane betonske podlage, ki se nahaja ob modularnem objektu Centra vodnih športov. Del parcele se oddaja v najem za skladiščenje vodnih športnih rekvizitov – izvedba projekta »Active Koper«
  • Del nepremičnine s parc. št. 6513 k.o. Semedela (ID znak parcela 3605520) in del nepremičnine s parc. št. 3/24 k.o. Morje (ID znak parcela 7114513), na naslovu Koper, Istrska cesta 70 v skupni izmeri 118 m2. Del parcele se oddaja v najem za postavitev vodnih športnih rekvizitov – izvedbo projekta »Active Koper«
  • Pisarniški zabojnik (dolžina 6 m, širina 2,3 m in višina 2,3 m), neopremljen in s klimatsko napravo, ki je postavljen na delu nepremičnine s parc. št. 6513 k.o. Semedela (ID znak parcela 3605520) in del nepremičnine s parc. št. 3/24 k.o. Morje (ID znak parcela 7114513), na naslovu Koper, Istrska cesta 70. Premičnina se oddaja v najem za izvedbo projekta »Active Koper«.

Nepremičnine in premičnina se oddaja v najem z namenom izvedbe projekta »Active Koper« v okviru Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper.

Opis projekta

»Active Koper« je projekt Mestne občine Koper, ki obiskovalcem v poletnih mesecih nudi bogato paleto športnih aktivnosti na morju, v izvedbi predvsem domačih športnih društev, s čimer se dopolnjuje rekreacijsko-turistično ponudbo tako za profesionalce, rekreativce, začetnike, mlade, najmlajše ter mlade po srcu. »Active Koper« v poletnih mesecih navdušuje s svojo pestro ponudbo aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati tako na vodi kot tudi na kopnem. Med temi so na voljo npr. supanje, surfanje, vožnje s kajakom in pedalinom, potapljanje, ribolov, jadranje, kajtanje in drugo. Za adrenalinsko doživetje so lahko obiskovalci parka izbirali med vožnjo z vodnim skuterjem, vodno tubo, podvodnim letenjem s subgliderjem in vožnjo z vodnim kolesom.

3. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 580,00 EUR/mesečno.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina je določena s cenitvijo, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Najemnik je dolžan plačati tudi mesečno souporabo dveh plavajočih pomolov v višini 120,00 EUR /mesečno in sicer do postavitve plavajočega pomola, ki bo izključno namenjen izvedbi projekta »Active Koper«.

4. Doba najema:

Nepremičnina se oddaja za določen čas 5 (petih) let.

5. Dovoljene dejavnosti:

Nepremičnine se oddaja za postavitev in skladiščenje vodnih športnih rekvizitov. Premičnina se oddaja za izvedbo projekta »Active Koper«.

6. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Nepremičnine in premičnina se oddaja v najem z namenom izvedbe projekta »Active Koper« v okviru Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper.

Za navedene nepremičnine in premičnino bo sklenjena Pogodba o oddaji nepremičnega in premičnega premoženja, za določeno obdobje 5 (petih let) in sicer od 01. maja do 31. oktobra,  po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino. V letu 2023 bo sklenjena Pogodba o oddaji nepremičnega in premičnega premoženja, za določeno obdobje 5 (petih let) in sicer od 15. junija do 31. oktobra.

7. Izvaja o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper – na naslov: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje oziroma do vključno 29.05.2023.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

  • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika,
  • Ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in e-naslov)
  • Datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
  • ID znak nepremičnine,
  • Ponujena višina najemnine.

8. Ravnanje v primeru več ponudb oziroma izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

9. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo v Oddelku za splošne, kadrovske in finančne zadeve Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper na telefonski številki 05 614 60 14 (g. Robert Zonta) ali na e-naslov robert.zonta@sportkoper.si.

10. Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.