06. 07. 2021 Občina zagotavlja dodaten dan za brezplačno testiranje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 7. 2021
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-146/2019

S parc. št. 1197/8, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 1197/8), v izmeri 7 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Bertoki. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 498,75 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-413/2017

Nepremičnina, stanovanjska stavba št. 2604 4061, ki stoji na parc. št. 1891/8, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 1891/8), v izmeri 91,60 m2, prodaja se solastniški delež v višini 1/14 –ine od celote. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.361,30 EUR brez 2% davek na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-331/2020

S parc. št. 631/2, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 631/2), v izmeri 90 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Gažon. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.202,80 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-441/2020

S parc. št. 1032/10 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1032/10), v izmeri 146 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev v naselju Kolomban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 12.177,86 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-203/2020

S parc. št. 1946/8, k.o. Jernej (ID znak: parcela 2592 1946/8), v izmeri 127 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.372,09 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-593/2019 in 478-45/2020

S parc. št. 826/2, k. o. Loka (ID znak: parcela 2615 826/2), v celotni izmeri 420 m2, prodaja se solastniški delež v višini 30/72-in od celote, kar znaša 175 m2. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev v naselju Bezovica. Za predmetno nepremičnino je zaznamovanih več zemljiškoknjižnih postopkov, o katerih še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 5.250,00 EUR brez 22 % DDV.

 

S parc. št. 826/3, k. o. Loka (ID znak: parcela 2615 826/3), v celotni izmeri 618 m2, prodaja se solastniški delež v višini 30/72-in od celote, kar znaša 257,50 m2. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev v naselju Bezovica. Za predmetno nepremičnino je zaznamovanih več zemljiškoknjižnih postopkov, o katerih še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 7.725,00 EUR brez 22 % DDV.

 

S parc. št. 826/4, k. o. Loka (ID znak: parcela 2615 826/4), v celotni izmeri 100 m2, prodaja se solastniški delež v višini 30/72-in od celote, kar znaša 42 m2. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev v naselju Bezovica. Za predmetno nepremičnino je zaznamovanih več zemljiškoknjižnih postopkov, o katerih še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 1.260,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-318/2020

S parc. št. 1707, k. o. Loka (ID znak: parcela 2615 1707), v celotni izmeri 18 m2, prodaja se solastniški delež v višini 81/200-in od celote, kar znaša 7,29 m2. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev v naselju Loka. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 311,00 EUR brez 2 % davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-118/2020

S parc. št. 1344/9, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1344/9), v izmeri 9 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 690,00 EUR brez 22 % DDV.

 

S parc. št. 1344/32, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1344/32), v izmeri 128 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 12.740,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-306/2018

S parc. št. 2354/40, k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 2354/40), v izmeri 884 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/15-tine. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Črni Kal – Brandolini. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri solastniškem deležu Mestne občine Koper te nepremičnine ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.951,76 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-609/2018

S parc. št. 1464/88, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1464/88), v izmeri 26 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.510,04 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-290/2021

S parc. št. 6310/366 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/366), v skupni izmeri 109 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče s parc. številka 6310/366 k.o. Semedela v izmeri 32 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/366 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.380,16 EUR brez 2 % davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-292/2020

S parc. št. 6412/80 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6412/80), v skupni izmeri 195 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se zemljišče s parc. številka 6412/80 k.o. Semedela v izmeri 120 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6412/80 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.925,60 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-284/2020

S parc. št. 323/7, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 323/7), v izmeri 331 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev v naselju Šmarje. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Na nepremičnini se bo vpisala služnostna pravica za obratovanje, vzdrževanje, rekonstrukcijo in nadzor javnega komunalnega voda – primarnega fekalnega kolektorja, ki poteka na južnem delu parcele v smeri V – Z in služnostna pravica za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje, rekonstrukcijo meteorne kanalizacije na odseku ceste skozi Šmarje. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.770,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 8. 7. 2021:

 • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
 • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur ali
 • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si .

 

Nova ponudba mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najnižji znesek višanja za izhodiščno vrednost do 5.000,00€ znaša 100,00€, za izhodiščno vrednost od 5.001,00€ do 10.000,00€ znaša 300,00€, za izhodiščno vrednost od 10.001,00€ do 15.000,00€ znaša 40 0,00€, ter za izhodiščno vrednost od 15.001,00€ do 19.999,00€ znaša 600,00€.

Pri prodaji solastniških deležev v lasti Mestne občine Koper imajo skladno s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/13, 23/20) solastniki predkupno pravico na nepremičninah.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. Zaradi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1 (Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE)).

V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER