09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 12. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        22.11.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 89/1.S k.o. 2616 Podpeč (ID znak 2616-89/1-1), v izmeri 7 m2, in sicer solastniški delež do 1/10, parc. št. 89/2.S k.o. 2616 Podpeč (ID znak 2616-89/2-1), v izmeri 90 m2, in sicer solastniški delež do 1/10 in parc. št. 89/3.S k.o. 2616 Podpeč (ID znak 2616-89/3-1), v izmeri 20 m2, in sicer solastniški delež do 1/10. Nepremičnine se nahajajo v naselju Podpeč. Prodaja solastniških deležev na nepremičninah bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.000,00 EUR;
  2. s parc. št. 51/0 k.o. 2620 Pregara (ID znak 2620-51/0-0), v izmeri 76 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pregara. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 1.824,00 EUR;
  3. s parc. št. 571/49 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-571/49-0), v izmeri 208 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 7.977,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER