09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 10. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 20.09.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  • s parc. št. 3411/0 k.o. 2599 Črnotiče (ID znak 2599-3411/0-0), ki v naravi predstavlja zemljišče in porušen objekt v izmeri 110 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Črnotiče. Nepremičnina je v lasti Mestne občine Koper do deleža 18/32. Prodaja solastniškega deleža na nepremičnini bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.849,00 EUR;
  • s parc. št. 2015/16 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-2015/16-0), v izmeri 113 m2 in parc. št. 2014/11 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-2014/11-0), v izmeri 4 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Šalara. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in za nepremičnini znaša 7.020,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER