09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 23. 9. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        06.09.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 2102/2 k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-2102/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 162 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 5.670,00 EUR;
  2. s parc. št. 2135/13 k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-2135/13-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 134 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Nepremičnina je v lasti Mestne občine Koper do deleža 1/2 in se prodaja drugima solastnikoma. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.104,00 EUR;
  3. s parc. št. 1215/3 k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-1215/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 166 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 10.911,00 EUR;
  4. s parc. št. 1914/8 k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-1914/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 34 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Barižoni in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 2.295,00 EUR;
  5. s parc. št. 2064/7 k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-2064/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 90 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Ankaran in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 9.195,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER