09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 14. 10. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        27.09.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 1841/2, k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-1841/2-0), v izmeri 46 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pobegi in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 3.082,00 EUR;
  2. s parc. št. 231/4, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-231/4-0), v izmeri 4 m2 in s parc. št. 4584/10, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-4584/10-0), v izmeri 3 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Žusterna. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnini znaša 770,00 EUR.
  3. s parc. št. 515/19, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-515/19-0), v izmeri 52 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 4.940,00 EUR.
  4. s parc. št. 6410/69, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-6410/69-0), v izmeri 69 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 5.451,00 EUR.
  5. s parc. št. 615/2, k.o. 2619 Sočerga (ID znak 2619-615/2-0), v izmeri 15 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sokoliči. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 375,00 EUR.
  6. s parc. št. 1471/4, k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-1471/4-0), v izmeri 136 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 7.888,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER