09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 8. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 26.07.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 2977/1, k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-2977/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 18 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 630,00 EUR;
  1. s parc. št. 2977/2, k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-2977/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 20 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 700,00 EUR;
  1. s parc. št. 538/3 (ID znak 2607-538/3-0) in 1305/4 (ID znak 2607-1305/4-0), obe k.o. 2607 Gažon, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 136 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Gažon in se prodajata za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je določena na podlagi cenitvenega poročila in znaša 3.027,00 EUR;
  1. s parc. št. 401/4, k.o. 2621 Gradin (ID znak 2621-401/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 138 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gradin in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 3.726,00 EUR;
  1. s parc. št. 45/3, k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak 2617-45/3-0), solastnina do deleža 181/288-in, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 255 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dol pri Hrastovljah in se prodaja solastniku za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 5.145,60 EUR;
  1. s parc. št. 1051/14, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-1051/14-0), ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 32 m2 in 1052/14, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-1052/14-0), ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 111 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Kolomban. Izhodiščna vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 10.010 EUR;
  2. s parc. št. 598/9, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-598/9-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 48 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini in se prodaja za zaokrožitev gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je določena na podlagi cenitvenega poročila in znaša 6.888,85 EUR;

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER